Chánh Tư Duy - Phần 03

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1239 | 25-02-2010

Chánh Tư Duy - Phần 03

Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 24/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4919,Chanh-Tu-Duy.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.