Chết Và Tái Sinh - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1397 | 13-12-2012

Chết Và Tái Sinh - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Chết Và Tái Sinh - Phần 1/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Minh Thanh - Diệu Ngộ, Philadelphia, ngày 08-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1973,Chet-va-tai-sinh-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.