Chỉ có 4 điều thôi - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

532 | 19-08-2016

Chỉ có 4 điều thôi - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 24-07-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.