Chỉ có hai điều thôi - TT. Thích Nhật Từ - 19-06-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

874 | 21-06-2016

Chỉ có hai điều thôi - TT. Thích Nhật Từ - 19-06-2016

Pháp thoại: Chỉ có hai điều thôi do Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng nhân khóa tu Ngày An Lạc lần 4 tổ chức tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/06/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-06-2016/chi-co-hai-dieu-th...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.