Chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1422 | 06-09-2011

Chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tưởng niệm nạn nhân động đất - sóng thần tại Nhật Bản, 11/03/2011, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/03/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5912,Chia-se-noi-dau-va-tai-thiet-c...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.