Chiến Thắng Thói Quen - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1343 | 19-07-2011

Chiến Thắng Thói Quen - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Chiến Thắng Thói Quen - Phần 2/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 31/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1678,Chien-thang-thoi-quen-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.