Chớ Để Mất Thân Người - Thầy Thích Phước Tiến tại Canada 2017

Thể loại: 
Video

142 | 29-12-2017

Chớ Để Mất Thân Người - Thầy Thích Phước Tiến tại Canada 2017

Bài pháp thoại Chớ Để Mất Thân Người do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bồ Đề (Montreal, Canada), ngày 08-10-2017
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.