Thần Chú Của Tình Yêu - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1311 | 25-01-2013

Thần Chú Của Tình Yêu - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thần Chú Của Tình Yêu - Thích Nhật Từ - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Công ty sản xuất gỗ Tân Thành, Bình Dương, ngày 21-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1403,Than-chu-cua-tinh-yeu-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.