Chữ Hòa Trong Đạo Phật - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1370 | 20-05-2012

Chữ Hòa Trong Đạo Phật - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Chữ Hòa Trong Đạo Phật - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Phổ Hòa, San Jose, ngày 15-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1925,Chu-Hoa-trong-dao-Phat-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.