Chữ Hòa Trong Đạo Phật - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1278 | 19-07-2011

Chữ Hòa Trong Đạo Phật - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Chữ Hòa Trong Đạo Phật - Phần 1/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Phổ Hòa, San Jose, ngày 15-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1925,Chu-Hoa-trong-dao-Phat-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.