Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1503 | 15-03-2013

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 17-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1401,Chu-tam-kia-moi-bang-ba-chu-ta...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.