Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài - Thích Phước Tiến 2016

Thể loại: 
Video

574 | 23-04-2016

Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài - Thích Phước Tiến 2016

Thích Phước Tiến 2016 - Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài
Bài pháp thoại được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Sùng Phúc (Hà Nội) ngày 03/04/2016 (26/02/Bính Thân)
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến | Đại Đức Thích Phước Tiến giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien
► Google+:
http://bit.ly/plusphatphapungdung
► Twitter:
http://bit.ly/twitterthichphuoctien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.