Chú Tiểu Và Dạ Xoa

Thể loại: 
Video

610 | 25-05-2015

Chú Tiểu Và Dạ Xoa

Huân tu lần 8 (16/03/2014)
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU (đất mới) -
Lộc An - Long Thành - Đồng Nai
ĐT: +84 - 61 - 2640 013 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.