Chuẩn bị cuối đời - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Audio
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2497 | 03-04-2013

chuan_bi_cuoi_doi_04_03_2013.mp3

Giảng tại chùa Đại Bát Niết Bàn, Kusinagar, Ấn Độ, ngày 04/03/2013

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.