Chung Tay Xây Dựng Mái Ấm Gia Đình - phần 1

Thể loại: 
Video

417 | 23-03-2016

Chung Tay Xây Dựng Mái Ấm Gia Đình - phần 1

Chùa THIỀN TÔN 2 - quận 2 - Tp HCM
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.