Chương trình ca nhạc kính mừng Phật Đản PL 2561- Chùa Giác Ngộ 03-05-2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

449 | 06-05-2017

Chương trình ca nhạc kính mừng Phật Đản PL 2561- Chùa Giác Ngộ 03-05-2017

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.