Chuyển hóa đau khổ bằng chánh niệm - SC. Tâm Tâm

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

136 | 18-07-2017

Chuyển hóa đau khổ bằng chánh niệm - SC. Tâm Tâm

Pháp thoại do SC. Tâm Tâm giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.