Chuyển Hóa Thói Quen - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1456 | 27-02-2013

Chuyển Hóa Thói Quen - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Chuyển Hóa Thói Quen. Thầy Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Nuôi Dưỡng Người Già Tàn Tật - Thạnh Lộc - Q.12, ngày 27/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1163,Chuyen-hoa-thoi-quen.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.