Cõi âm - cõi dương - Phần 03

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1360 | 08-11-2010

Cõi âm - cõi dương - Phần 03

Thầy Thích Nhật Từ Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Washington DC, ngày 12-08-07. Nghe file mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2192,Coi-am-coi-duong-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.