Cõi Âm Cõi Dương - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1519 | 13-03-2013

Cõi Âm Cõi Dương - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Cõi Âm Cõi Dương - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm - Hoa Kỳ, ngày 12/08/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2192,Coi-am-coi-duong-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.