Con ngựa trong tục ngữ Việt Nam - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1169 | 03-01-2014

Con ngựa trong tục ngữ Việt Nam - TT.Thích Nhật Từ

Giảng tại trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước, ngày 31/12/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-con-ngua-trong-tuc-ngu-viet-nam-3112... - www.tusachphathoc.com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.