Công đức niệm Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

884 | 01-07-2015

Công đức niệm Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Công đức niệm Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Linh Phước, Thủ Đức, ngày 28-12-2014
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2014/cong-duc-niem-phat...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.