Công đức xây chùa - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1720 | 19-03-2013

Công đức xây chùa - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Công đức xây chùa do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Phổ Độ, Hà Tĩnh, ngày 24/02/2013 Niềm vui - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/play-media/cong-duc-xay-chua/

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.