An Cư Thời Hiện Đại - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1538 | 19-07-2011

An Cư Thời Hiện Đại - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

An Cư Thời Hiện Đại - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Quang, ngày 24/05/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4792,An-Cu-Thoi-Hien-dai.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.