Cư Trần Phú 04: Mục đích học Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1006 | 19-07-2011

Cư Trần Phú 04: Mục đích học Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 20/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5296,Cu-Tran-Phu-04-Muc-dich-hoc-Ph...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.