Cư Trần Phú 09 - Phần 1: Cách hóa độ của Thiền sư - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1140 | 15-07-2011

Cư Trần Phú 09 - Phần 1: Cách hóa độ của Thiền sư - Thích Nhật Từ

Cư Trần Phú 09 - Phần 1: Cách hóa độ của Thiền sư - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/04/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5397,Cu-Tran-Phu-09---Phan-1-Cach-h...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.