Cư Trần Phú 09 - Phần 2: Cách phá chấp của Thiền sư - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1187 | 19-07-2011

Cư Trần Phú 09 - Phần 2: Cách phá chấp của Thiền sư - Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/04/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5401,Cu-Tran-Phu-09---Phan-2-Cach-p...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.