Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1205 | 14-09-2012

Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 14/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5272,Cu-Tran-Phu-1-Tinh-than-nhap-t...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.