Cư Trần Phú 10: Trong nhà có báu thôi tìm kiếm - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1102 | 19-07-2011

Cư Trần Phú 10: Trong nhà có báu thôi tìm kiếm - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/04/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5399,Cu-Tran-Phu-10-Trong-nha-co-ba...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.