Cũng Bình Thường Thôi (KT63) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thể loại: 
Video

1616 | 08-03-2016

Cũng Bình Thường Thôi (KT63) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Bình Thường Thôi (KT63) - Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp 2016
Bài pháp thoại do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết pháp nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần 63 tại Tu Viện Tường Vân ngày 28/02/2016 (21/01/Bính Thân). Với chủ đề là tu an lạc và đó cũng là cái đích nhắm đến của phật tử chúng ta, nó cũng phản ánh là đời sống chúng sanh vốn bất an, khổ đâu nên phải cần sự an lạc.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến.
---
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.