Cúng sao giải hạn - TT. Thích Nhật Từ - 15-02-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1209 | 23-05-2016

Cúng sao giải hạn - TT. Thích Nhật Từ - 15-02-2016

Cúng sao giải hạn do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/2/2016. Nghe MP3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-02-2016/cung-sao-giai-ha...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.