Cuộc Đời Chẳng Đẹp Sao - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1460 | 15-07-2011

Cuộc Đời Chẳng Đẹp Sao - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Cuộc Đời Chẳng Đẹp Sao - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Quang, ngày 28/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2851,Cuoc-doi-Chang-dep-Sao.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.