CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA 25-05-2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

990 | 30-06-2015

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA 25-05-2015

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ
www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 25-05-2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-05-2015/cuoc-doi-duc-phat-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.