Cuộc Đời Đức Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1559 | 19-07-2011

Cuộc Đời Đức Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Cuộc Đời Đức Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Bửu Đà, ngày 08.05.2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4704,Cuoc-doi-duc-Phat.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.