Cứu Người Tội Khổ - Phần 3/3 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1207 | 27-05-2011

Cứu Người Tội Khổ - Phần 3/3 - Thích Nhật Từ

Cứu Người Tội Khổ - Phần 3/3 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Tu viện Viên Chiếu, 9094 Calvine Rd, Sacramento, ngày 22-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1944,Cuu-nguoi-toi-kho-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.