Đại lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc PL. 2550 - DL. 2007 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1124 | 07-08-2012

Đại lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc PL. 2550 - DL. 2007 - Thích Nhật Từ

Video về đại lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc PL. 2550 tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 25-30/05/2007

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.