Đại lễ Phật Đản PL 2557 - DL 2013 Tại Viện Chuyên Tu

Thể loại: 
Video

2969 | 30-05-2013

Đại lễ Phật Đản PL 2557 - DL 2013 Tại Viện Chuyên Tu

Ngày 25-05-2013
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.