Đại lễ Vu lan báo hiếu 2016 - chùa Giác Ngộ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

729 | 18-08-2016

Đại lễ Vu lan báo hiếu 2016 - chùa Giác Ngộ

Đại lễ Vu lan báo hiếu được diễn ra tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-08-2016 ( nhằm ngày 14-07-Bính Thân )

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.