Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 01: 3 thời kỳ Phật giáo -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

608 | 25-05-2015

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 01: 3 thời kỳ Phật giáo -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 01: 3 thời kỳ Phật giáo -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại học viên Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/12/2014
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2014/dan-nhap-triet...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.