Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 08: Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

826 | 30-10-2015

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 08: Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 08: Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 16/01/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/phapam/triethocpg2014/triethocpg2014_08_quan_...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.