Dẫn nhập triết học Phật giáo 5 - Triết Học của Đức Phật - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1727 | 18-05-2013

Dẫn nhập triết học Phật giáo 5 - Triết Học của Đức Phật - Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Dẫn nhập triết học Phật giáo 5 - Triết Học của Đức Phật - Tổng quan đạo đức học Phật giáo do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/01/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-dan-nhap-triet-hoc-phat-giao-05-trie...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.