Dẫn nhập Triết học Phật giáo(2014)07: Khế ước xã hội và vương quyền - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

963 | 04-12-2016

Dẫn nhập Triết học Phật giáo(2014)07: Khế ước xã hội và vương quyền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/01/2015. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2015/dan-nhap-triet-hoc...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.