Đạo làm cha mẹ - phần 9/13

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1213 | 17-10-2012

Đạo làm cha mẹ - phần 9/13

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 17-08-2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây:http://tusachphathoc.com/media/#Play,1484,dao-lam-cha-me-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.