Đạo Phật Ngày Nay - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1812 | 06-03-2013

Đạo Phật Ngày Nay - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Đạo Phật Ngày Nay - Phần 1/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm - Hoa Kỳ, ngày 10/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,4012,dao-Phat-Ngay-Nay-Phan-1-2...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.