Đạo Phật Ngày Nay - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1323 | 05-12-2011

Đạo Phật Ngày Nay - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Đạo Phật Ngày Nay - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm - Hoa Kỳ, ngày 10/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1471,dao-Phat-ngay-nay-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.