Đạo Phật Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng (Buddhism – Belief – Religion) - Thích Phước Tiến English Subtitles

Thể loại: 
Video

397 | 22-03-2017

Đạo Phật Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng (Buddhism – Belief – Religion) - Thích Phước Tiến English Subtitles

Bài giảng "Đạo Phật Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng (Buddhism – Belief – Religion)" do thầy Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Hội An (Thành Phố Mới tỉnh Bình Dương) ngày 18/02/2013 (09/01/Quý Tỵ), và được phụ đề tiếng Anh
Các bài giảng khác của thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.