DAO TAM 02 10 2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

780 | 13-01-2016

DAO TAM 02 10 2004

ĐẠO TÂM do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Linh Duyên, Dallas, ngày 2/10/2004. Nghe bài giảng MP3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2004/dao-tam-1b-10-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.