Đạo trí tuệ và Tuệ giải thoát - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

360 | 28-12-2016

Đạo trí tuệ và Tuệ giải thoát - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 25-12-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.