ĐĐ. Thích Ngộ Phương - Hãy là người mẹ Thiền sư

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

218 | 08-06-2017

ĐĐ. Thích Ngộ Phương - Hãy là người mẹ Thiền sư

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.