Để được an vui (Phẩm An Vui, Kinh Pháp Cú) - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1571 | 27-05-2011

Để được an vui (Phẩm An Vui, Kinh Pháp Cú) - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Để được an vui (Phẩm An Vui, Kinh Pháp Cú) - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng An Hạnh, San Jose, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111, USA. Tel: (408)-281-2047, ngày 14-08-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2199,de-duoc-an-vui-Pham-An-Vui-Kin...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.